મારા વિષે

ફેરફાર કરો

મારું નામ : ચિરાગ હર્ષદભાઇ ભાવસાર
વતન  : વડોદરા
ભણતર  : B.E.(Mech.), MBA (Finance)
પસંદ  : ચિત્રકલા, ઇતિહાસ, સાહિત્ય, ઇન્ટરનેટ

Wikipedia:Babel
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
en-4 This user speaks English at a near-native level.
Search user languages

ચિત્રો દ્વારા ઓળખ

ફેરફાર કરો
  આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.
 આ સભ્ય હિંદુ છે.