મારી વેબસાઈટફેરફાર કરો

પ્રીત્ પરીખ્

મારો બ્લોગફેરફાર કરો

ભાગ્યેજ લખું છું

ચિત્રો દ્વારા ઓળખફેરફાર કરો

  આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.
Wikipedia:Babel
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
en-4 This user speaks English at a near-native level.
Search user languages
 આ સભ્ય હિંદુ છે.