વિક્રમ સંવત પ્રમાણે ગુજરાતી પંચાંગ નાં વર્ષ નાં પાંચમા માસ ફાગણની સુદ અગિયારસને આમલકી એકાદશી કહેવાય છે. જેનો મહિમા ભગવાન કૃષ્ણ એ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ને કહ્યો છે, જેની કથા ચૈત્રરથ રાજાનાં રાજયનાં ધર્મનિષ્ઠ એક ગરીબ પારઘી ને અનુલક્ષીને કહેવામા આવી છે જે પુરાણોમાં પણ વાંચવા મળે છે.

આ પણ જુઓ

ફેરફાર કરો