કેચુઆ અથવા ક્વેચુઆ ભાષા (Quechua) દક્ષિણ અમેરિકાના એન્ડીઝ પર્વત ક્ષેત્રમાં મૂળ નિવાસીઓ દ્વારા બોલાતી ભાષાઓનો એક પરિવાર છે . આ બધી ભાષા લુપ્ત થતી જતી ક્વેચુઆ ભાષાની વંશજ છે અને આધુનિક યુગમાં લગભગ ૯૦ લાખ લોકો દ્વારા બોલવામાં આવે છે.[૨][૩]

કેચુઆ
Qhichwa Simi, Runa Simi
મૂળ ભાષાપેરુ, બોલીવિયા, કોલંબિયા, ઈક્વેડોર, ચીલી અને આર્જેન્ટીના
વિસ્તારમધ્ય એન્ડીઝ
વંશકેચુઆ
સ્થાનિક વક્તાઓ
૮૯ લાખ (સને ૨૦૦૭ અનુમાન)[૧]
ભાષા કુળ
ક્વેચુમારાન?
  • કેચુઆ
લિપિ
રોમન લિપિ
અધિકૃત સ્થિતિ
અધિકૃત ભાષા
 પેરુ
 બોલીવિયા
 ઈક્વેડોર
ભાષા સંજ્ઞાઓ
ISO 639-1qu
ISO 639-2que, qwe
ISO 639-3que
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

સંદર્ભો

ફેરફાર કરો
  1. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2007" The World's 100 Largest Languages in 2007
  2. The Acquisition of Relative Clauses: Processing, Typology and Function, Evan James Kidd, pp. 150, John Benjamins Publishing, 2011, ISBN 9789027234780, ... Once the linguafranca of the Incan Empire, Quechua is currently spoken by over eight million people, especially in the Andean highlands of Peru, Bolivia, and Ecuador (Cerrón-Palomino, 1987) ...
  3. Spanish in Contact: Policy, Social and Linguistic Inquiries, Kim Potowski, Richard Cameron, pp. 191, John Benjamins Publishing, 2007, ISBN 9789027218612, ... Speakers of Quechua, the native language spoken today in South America by an estimated over 10 million descendants of the Incan Empire ...