ચૈત્ર સુદ ૧૩ને ગુજરાતીમાં ચૈત્ર સુદ તેરશ કે ચૈત્ર સુદ ત્રયોદશી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના છઠ્ઠા મહિનાનો તેરમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પહેલા મહિનાનો તેરમો દિવસ છે.


તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. મહેસાણા,ગુજરાત સરકાર વેબ.
  2. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.
  3. અંદાજીત (+/- ૧ વર્ષ),તારીખની વિક્રમસંવતમાં ગણના:'કેલેન્ડર મેજીક'