૨૪ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૦૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૦૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૬૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ

ફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો