મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨૩ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૭૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૭૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૯૧ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૮૬૮ – 'ક્રિસ્ટોફર લેથામ સોલ્સ' (Christopher Latham Sholes)એ ટાઇપરાઇટર (Typewriter)નાં પેટન્ટ અધિકારો પ્રાપ્ત કર્યા.
  • ૧૯૮૫ – આતંકવાદીઓએ એર ઇન્ડિયાની 'ફ્લાઇટ ૧૮૨'માં બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો, જેને કારણે તે બોઇંગ ૭૪૭ વિમાન આયરલેન્ડનાં કિનારે ટુટી પડ્યું અને તેમાં પ્રવાસ કરતા ૩૨૯ લોકોનું અવસાન થયું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો