૧૭ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

જન્મ ફેરફાર કરો

  • ૧૯૮૬ – જિદ્દુ કૃષ્ણમૂર્તિ, ભારતીય-અમેરિકન દાર્શનિક અને લેખક (અ. ૧૮૯૫)
  • ૧૯૮૮ – કર્પુરી ઠાકુર, ભારતીય કેળવણીકાર અને રાજકારણી, બિહારના ૧૧મા મુખ્યમંત્રી (અ. ૧૯૨૪)

અવસાન ફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો