ફેબ્રુઆરી ૧૮

તારીખ

૧૮ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૩૦ – ક્લાઇડ ટોમ્બોગને પ્લૂટોની શોધ કરી.
  • ૧૯૬૫ – ગામ્બિયા યુનાઇટેડ કિંગડમથી સ્વતંત્ર થયું.
  • ૨૦૦૭ – નવી દિલ્હીથી ૮૦ કિલોમીટર ઉત્તરે આવેલા પાનીપત શહેર નજીક દિવાનામાં મધરાતે સમજૌતા એક્સપ્રેસમાં બોમ્બ ધડાકા થયા.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો