૧૫ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૭૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૭૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૯૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ઈ.સ. ૧૫૬૪ - મુઘલ બાદશાહ અકબરે જઝિયાવેરો લેવાની શરુઆત કરી[૧][૨].

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

સંદર્ભોફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો