૨૬ માર્ચનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૮૫મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૮૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૮૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ

ફેરફાર કરો
  • ૧૯૦૭ : મહાદેવી વર્મા, હિંદી ભાષાના કવિયેત્રી અને હિંદી સાહિત્યના છાયાવાદી યુગના મુખ્ય ચાર સ્તંભો પૈકીના એક.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો