૨૬ માર્ચનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૮૫મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૮૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૮૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૯૦૭ : મહાદેવી વર્મા, હિંદી ભાષાના કવિયેત્રી અને હિંદી સાહિત્યના છાયાવાદી યુગના મુખ્ય ચાર સ્તંભો પૈકીના એક.

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો