મિસ વર્લ્ડ એ વિશ્વની સૌથી સુંદર નારીને આપવામાં આવતો પુરસ્કાર છે. આ પુરસ્કાર આપવા માટે પોતાના દેશ તરફથી ભાગ લેવાનો હોય છે. જુદા જુદા દેશોમાંથી આવેલી સુંદરીઓ વચ્ચે વિવિધ પ્રકારે સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવે છે. અંતિમ ચરણ સુધી પહોંચી સર્વશ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર સુંદરીને આ તાજ પહેરાવી આ બહુમાન આપવામાં આવે છે.

વિજેતાઓફેરફાર કરો

આ પણ જુઓફેરફાર કરો