મુળી તાલુકો

ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો તાલુકો

મુળી તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો તાલુકો છે. મુળી આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

મુળી તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોસુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય મથકમુળી
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

મુળી તાલુકામાં આવેલા ગામો

ફેરફાર કરો
મુળી તાલુકાના ગામ અને તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન


બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો