મેંગલોર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
122.171.232.51 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને સતિષચંદ્ર દ્વારા કરેલા...
(Mangalore City Website)
નાનું (122.171.232.51 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને સતિષચંદ્ર દ્વારા કરેલા...)
'''મેંગલોર''' [[ભારત]] દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા [[કર્ણાટક]] રાજ્યના [[દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લો|દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લા]]માં આવેલું એક નગર છે. મેંગલોરમાં [[દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લો|દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લા]]નું મુખ્યાલય છે.
 
{{stub}}http://www.mangalorecity.com
[[Category:ભૂગોળ]] [[Category:કર્ણાટક]]