સપ્ટેમ્બર ૨૨

તારીખ

૨૨ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૬૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૬૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૦૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો