સપ્ટેમ્બર ૨૭

તારીખ

૨૭ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૭૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૭૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૯૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો