ડૉ. દિનેશ કારીઆ
ગણિત વિભાગ,
સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી
વલ્લભ વિદ્યાનગર ૩૮૮૧૨૦
ગુજરાતWikipedia:Babel
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
en-3આ સભ્યની ખૂબ જ સારી જાણકારી હોવાથી તે અંગ્રેજી માં પ્રદાન કરી શકે છે.
Search user languages


Hi I am Dr. Dinesh J. Karia. I did my Ph.D. in Mathematics in the field of Topological Algebras. I have been working with the Department of Mathematics, Sardar Patel University Vallabh Vidyanagar, Gujarat, India for more than two decades. I believe in the philosophy of free services to the society at large by those who have some stuff. With this in my mind I like to contribute to this site. I am also contributing to Gujarati Wiktionary, ગુજરાતી વિકિપીડિયા, Wikiversity and taking advantage of other wikipedia projects.
Noticeફેરફાર કરો

ઢાંચો:Userpage

Again some write up

External linksફેરફાર કરો