મુખ્ય મેનુ ખોલો

સમાજશાસ્ત્ર

સમાજ અને તેના ઘટકો વચ્ચેના સંબંધોનો

સમાજશાસ્ત્ર એ સમાજનું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા વિવિધ પ્રયોગ કરીને સામાજિક સિધ્ધાંત રચતું વિજ્ઞાન છે. સમાજની રચના, સમાજના કાર્યો, સમાજ ઉપર અસર કરતા વિવિધ પરિબળો અને પરિસ્થિતિમાં સમાજ દ્વારા અપાતી પ્રતિક્રિયા વગેરે નો અભ્યાસ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કરવામાં આવે છે. સમાજ શાસ્ત્ર એ વ્યવહારિક વિજ્ઞાન છે અને સમાજની વિવિધ સમસ્યાને ઉકેલ મેળવવા સમાજશાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. સમાજશાસ્ત્ર આધુનિક સમયમાં માનવ સમાજને અવરોધતી સમસ્યાઓ અને તેમનું નિવારણ સૂચવે છે તેમજ ભવિષ્યમાં આવનારી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મેળવવામાં મદદરૂપ થાય છે.

Wiki letter w.svg   આ એક અત્યંત ટૂંકો લેખ છે. તેને વિસ્તૃત કરીને તમે વિકિપીડિયાની મદદ કરી શકો છો.