૨૨ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૯૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૯૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૭૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૨૦૦૮ - ઇસરો દ્વારા ભારતીય સમય મુજબ સવારે ૬.૨૨ વાગ્યે ચંદ્રયાન-૧ને છોડવામાં આવ્યું.

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૮૪૫ - મહારાજા ઇડર શ્રી સર પ્રતાપ સિંહ સાહેબ બહાદુર (અવસાન: ૧૯૨૨)

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો