મુખ્ય મેનુ ખોલો

૪ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૭૭મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૭૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૮૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો