જાન્યુઆરી ૨૬

તારીખ

૨૬ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૨૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૩૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૨૦૦૧ - ગુજરાતમાં તીવ્ર ભુકંપ - વિનાશ

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો