૨૯ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૮૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૮૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૮૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૯૫ - અવકાશયાન 'એટલાંટિસ', પ્રથમ વખત રશિયન અવકાશ મથક 'મીર' (Mir) સાથે જોડાયું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો