૬ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૫૭મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૫૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૦૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૬૮: જયંત ખત્રી-ગુજરાતી સાહિત્યના જાણીતા વાર્તાકાર

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો