૩ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૩૭મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૩૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૮૪ - ભોપાલમાં યુનિયન કારબાઇડ કંપનીમાંથી ગેસના ગળતરની દુર્ધટનાને લીધે હજારો લોકોએ જીવ ખોયો.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો