૭ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૪૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૪૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૪૧ - દ્વિતિય વિશ્વયુદ્ધ : હવાઈ ટાપૂ સમુહના અમેરિકન થાણા પર્લહાર્બર પર જાપાનીઝ સૈન્યનો હુમલો.
  • ૧૯૭૨ - એપોલો ૧૭, છેલ્લા એપોલો ચંદ્ર અભિયાનનું પ્રક્ષેપણ થયું.
  • ૧૯૯૫ - અવકાશયાન ગૅલિલિયો ગુરુ ગ્રહ પર પહોંચ્યું. પ્રક્ષેપણનાં લગભગ છ વર્ષ પછી આ યાન તેના પડાવ નજીક પહોંચ્યું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • ધ્વજ દિન, ભારતીય સશસ્ત્ર સેનાઓ.
  • આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરીક ઉડ્યન દિવસ
  • વિદ્યાર્થી દિન (ઈરાન)

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો