ધોલેરા તાલુકો

ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લાનો તાલુકો

ધોલેરા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ જિલ્લાનો તાલુકો છે. ધોલેરા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

ધોલેરા તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોઅમદાવાદ
મુખ્ય મથકધોલેરા
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)
ધોલેરા તાલુકાના બાવળીયારી ગામ ખાતે રાધાકૃષ્ણ મંદિર

ઇતિહાસ ફેરફાર કરો

ધંધુકા અને ધોળકા તાલુકાના કેટલાક ગામોમાંથી ધોલેરા તાલુકાનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. આખો ધોલેરા તાલુકો ભાલ વિસ્તારમાં આવેલો છે.

ધોલેરા તાલુકાના ગામ ફેરફાર કરો

ધોલેરા તાલુકાના ગામ અને તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન


બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો