પાટણ તાલુકો

ગુજરાતના પાટણ જિલ્લાનો તાલુકો

પાટણ તાલુકો ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં આવેલો તાલુકો છે. પાટણ શહેર તાલુકા અને જિલ્લાનું મુખ્યમથક છે.

પાટણ તાલુકો
તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોપાટણ
મુખ્ય મથકપાટણ
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

પાટણ તાલુકામાં આવેલાં ગામો ફેરફાર કરો

પાટણ તાલુકાના ગામ અને તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન


બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો