૪ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૬૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૬૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૦૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૪૧૧ - અમદાવાદ શહેરને ગુજરાત સલ્તનતની રાજધાની બનાવી

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ (ભારત)

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો