સપ્ટેમ્બર ૧૨

તારીખ

૧૨ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૫૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૫૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૧૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો