સપ્ટેમ્બર ૩૦

તારીખ

૩૦ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૭૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૭૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૯૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો