સપ્ટેમ્બર ૮

તારીખ

૮ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૫૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૫૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૧૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો