હાલોલ તાલુકો

ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાનો તાલુકો

હાલોલ તાલુકો મધ્ય ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. હાલોલ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

હાલોલ
તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોપંચમહાલ
મુખ્યમથકહાલોલ
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

હાલોલ તાલુકામાં આવેલાં ગામો

ફેરફાર કરો
હાલોલ તાલુકાના ગામ અને તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન


બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો