૯ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૯૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૯૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ

પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૭૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

જન્મ ફેરફાર કરો

  • ૧૯૨૫ – ગુરુ દત્ત, ભારતીય અભિનેતા, દિગ્દર્શક અને નિર્માતા (અ. ૧૯૬૪)
  • ૧૯૩૮ – સંજીવ કુમાર, ભારતીય ફિલ્મ અભિનેતા (અ. ૧૯૮૫)

અવસાન ફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો