૯ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૯૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૯૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ

પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૭૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • સંજીવ કુમાર (હરિહર જેઠાલાલ જરીવાલા) - ૧૯૩૮ (અવસાન: ૬ નવેમ્બર ૧૯૮૫)
  • ગુરુદત્ત ‍(વસંથકુમાર શિવશંકર પદૂકોણ) - ૧૯૩૮ ‍(અવસાન: ૧૦ ઓક્ટોબર ૧૯૬૪)

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો