૧૨ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૬૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૬૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૦૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૨૦૦૯ – અમેરિકામાં તમામ ટેલિવિઝન પ્રસારણ 'ઍનેલોગ' માંથી 'ડિજીટલ' કરાયા.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો