૩૦ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૬૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૮૮૨ - ગુજરાત રાજ્યનાં ભાવનગર શહેર માં બાર્ટન લાઇબ્રેરીની સ્થાપના.

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૮૮૭ - કનૈયાલાલ મુનશી

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો