૧૪ નવેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૧૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૧૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૪૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૧૫ - બુકર ટી.વોશિંગ્ટન, અમેરીકન કેળવણીકાર, લેખક, વક્તા, અમેરિકન-આફ્રિકન સમુદાય (હબસી) ના પ્રભાવશાળી નેતા. (જ. ૧૮૫૬)
  • ૧૯૫૬ - મેઘનાદ સહા, ભારતીય વૈજ્ઞાનિક. (જ. ૧૮૯૩)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો