સપ્ટેમ્બર ૧૭

તારીખ

૧૭ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૬૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૬૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૦૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • મરાઠાવાડા મુક્તિસંગ્રામ દિવસ (મહારાષ્ટ્ર) (Marathwada Liberation Day)

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો