૧૯૧૦ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ પ્રમાણેનું એક સામાન્ય વર્ષ છે. આને ઇ. સ. ૧૯૧૦ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

મુખ્ય ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

 
હેલીનો ધુમકેતુ (en:Comet Halley) પુંછડી સાથે

જાન્યુઆરી-માર્ચ ફેરફાર કરો

એપ્રિલ-જૂન ફેરફાર કરો

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ફેરફાર કરો

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ફેરફાર કરો

અજ્ઞાત તારીખની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

  • સર દોરાબજી તાતાને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા નાઈટહુડ ખિતાબ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા

જન્મ ફેરફાર કરો

જાન્યુઆરી-માર્ચ ફેરફાર કરો

એપ્રિલ-જૂન ફેરફાર કરો

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ફેરફાર કરો

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ફેરફાર કરો

નિધન ફેરફાર કરો

જાન્યુઆરી-માર્ચ ફેરફાર કરો

એપ્રિલ-જૂન ફેરફાર કરો

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ફેરફાર કરો

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ફેરફાર કરો