૧૯૧૦ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ પ્રમાણેનું એક સામાન્ય વર્ષ છે. આને ઇ. સ. ૧૯૧૦ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

મુખ્ય ઘટનાઓફેરફાર કરો

 
હેલીનો ધુમકેતુ (en:Comet Halley) પુંછડી સાથે

જાન્યુઆરી-માર્ચફેરફાર કરો

એપ્રિલ-જૂનફેરફાર કરો

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બરફેરફાર કરો

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બરફેરફાર કરો

અજ્ઞાત તારીખની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • સર દોરાબજી તાતાને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા નાઈટહુડ ખિતાબ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા

જન્મફેરફાર કરો

જાન્યુઆરી-માર્ચફેરફાર કરો

એપ્રિલ-જૂનફેરફાર કરો

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બરફેરફાર કરો

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બરફેરફાર કરો

નિધનફેરફાર કરો

જાન્યુઆરી-માર્ચફેરફાર કરો

એપ્રિલ-જૂનફેરફાર કરો

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બરફેરફાર કરો

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બરફેરફાર કરો