ઇડર તાલુકો

ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાનો તાલુકો

ઇડર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર પૂર્વ ભાગમાં આવેલા સાબરકાંઠા જિલ્લાનો તાલુકો છે. ઇડર આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

ઇડર તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોસાબરકાંઠા
મુખ્યમથકઇડર
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

ઇડર તાલુકામાં આવેલાં ગામો

ફેરફાર કરો
ઇડર તાલુકાના ગામ અને તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન


બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો