૧૬ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૦૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૫૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૮૫૦ – મેરી તુસાદ(Marie Tussaud), 'મેડમ તુસાદનું મીણનાં પુતળાઓનું સંગ્રહાલય'નાં સ્થાપક.(જ. ૧૭૬૧)
  • ૧૯૬૬ – નંદલાલ બોઝ, આધુનિક ભારતીય કલાના પ્રણેતા. (જ. ૧૮૮૨)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો