ચૈત્ર સુદ ૯ને ગુજરાતીમાં ચૈત્ર સુદ નોમ કે ચૈત્ર સુદ નવમી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના છઠ્ઠા મહિનાનો નવમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પહેલા મહિનાનો નવમો દિવસ છે.


તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. પંચાયત, ગુજરાત સરકાર, માધવરાય
  2. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.
  3. સ્‍વામી નિત્‍યાનંદજી
  4. તારીખની વિક્રમસંવતમાં ગણના:'કેલેન્ડર મેજીક'
  5. સંદેશ અખબાર,સંત ઇશરદાસ