મુખ્ય મેનુ ખોલો

૫ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૮૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૮૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૭૯ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૪૬ – પેરિસ,ફ્રાન્સમાં,બિકિની (સ્ત્રીઓનાં આંતરવસ્ત્રો)ના ઉપયોગની પુનઃશરૂઆત કરાઇ. (મુળ તે રોમન શોધ હતી)
  • ૧૯૫૪ – આંધ્ર પ્રદેશ ઉચ્ચ ન્યાયાલયની સ્થાપના કરાઇ.
  • ૧૯૭૭ – પાકિસ્તાનમાં લશ્કરે સત્તાપલટો કરાવ્યો, પાકિસ્તાનના પ્રથમ ચુંટાયેલા વડાપ્રધાન 'ઝુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટો'ને પદભ્રષ્ટ કરાયા.
  • ૧૯૯૬ – "ડોલી" નામની ઘેટી, પુખ્ત પ્રાણીનાં કોષમાંથી ક્લોન કરાયેલું પહેલું સસ્તનપ્રાણી બન્યું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો