૧૬ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૬૭મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૬૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૯૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૮૫૮ – ૧૮૫૭નાં સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમીયાન 'મોરારનું યુદ્ધ' થયુ.
  • ૧૯૬૩ – સોવિયેત અવકાશ કાર્યક્રમ: 'વોસ્તોક ૬' અભિયાન - અવકાશયાત્રી 'વેલેન્ટિના તેરેસ્કોવા' (Valentina Tereshkova), અવકાશમાં જનાર પ્રથમ મહિલા બની.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો