ડિસેમ્બર ૧૦

તારીખ

૧૦ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૪૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૪૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • બંધારણ દિન (થાઈલેન્ડ)
  • આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો