મહુવા ‍(સુરત‌), તાલુકો

ગુજરાતના સુરત જિલ્લાનો તાલુકો

મહુવા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરત જિલ્લાનો તાલુકો છે. મહુવા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

મહુવા ‍(સુરત‌) તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોસુરત
મુખ્ય મથકમહુવા
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

મહુવા તાલુકામાં આવેલાં ગામો

ફેરફાર કરો
તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન અને મહુવા (સુરત) તાલુકાના ગામ
 1. મહુવા
 2. બીડ
 3. કરચેલીયા
 4. અલગટ
 5. શેખપુર
 6. ઓંડચ
 7. નળધરા
 8. ગુણસવેલ
 9. બામણીયા
 10. કઢૈયા
 11. કલકવા
 12. કાંકરીયા
 13. સાંબા
 14. ભોરિયા
 15. ઉમરા
 16. વહેવલ
 17. અનાવલ
 18. દેદવાસણ
 19. ખરવાણ
 20. બીલખડી
 21. ફુલવાડી
 22. બારતાડ
 23. લસણપોર
 24. દાઉતપોર
 25. ગાંગડીયા
 26. પુના
 27. આંગલધરા
 28. અલગટ
 29. આમચક
 30. અમરોલી
 31. અંધાત્રી
 32. બુધલેશ્વર
 33. બુટવાડા
 34. ધામખડી
 35. ધોળીકુઇ
 36. ઢુંઢેસા
 37. ડુંગરી
 38. ઘડોઇ
 39. ગોપળા
 40. હળદવા
 41. ઝેરવાવરા
 42. ઝોલ
 43. કાછલ
 44. કઢૈયા
 45. કાદિયા
 46. કાની
 47. કાંકરીયા
 48. કવિઠા
 49. ખાંડલ
 50. કોદાદા
 51. કોસ
 52. કુમકોતર
 53. માછીસાદડા
 54. મહુડી
 55. મહુવરીયા
 56. મિયાંપુર
 57. મુડત
 58. નળધરા
 59. નરડા
 60. નિહાલી
 61. ઓંડચ
 62. પથરોણ
 63. રાણત
 64. સણવલ્લા
 65. સેવાસણ
 66. શંકરતલાવડી
 67. તરકાણી
 68. તરસાડી
 69. વાછાવડ
 70. વડીયા
 71. વાઘેશ્વર
 72. વલવાડા
 73. વાંક(ભગવાનપુરા)
 74. વાંસકુઇ
 75. વસરાઇ
 76. વેલણપુર


બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો