સભ્યની ચર્ચા:KartikMistry/Archive3

છેલ્લી ટીપ્પણી: ગોષ્ઠિ વિષય પર Arbhatt વડે ૯ વર્ષ પહેલાં
સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
'૧૨ '૧૩ '૧૪ '૧૫


'૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨

સંસ્કૃત વિકિપીડિયા માટે સહાયતા ફેરફાર કરો

પ્રિય કાર્તિકભાઈ, હુ અમદાવાદથી નેહલ નરેનદ્રકુમાર દવે. મે તમારો યોજકનો લેખ વાંચ્યો. તમારી ભાષાપ્રત્યેની લાગણી મને ખુભ જ આકર્ષી ગઈ. હું ગુજરાતીભાષા અને સંસ્કૃતભાષાનો વિદ્યાર્થી છું. અત્યારે અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં સંસ્કૃત વિકિપીડિયાનું કાર્ય સંભાળુ છું. હુ સંસ્કૃતમાં આધુનિકત્વ લાવવા પ્રયત્નશીલ છુ. માટે જ મે https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%83

જેવા લેખ લખી સંસ્કૃતમાં આધુનિકતા લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ લેખ ગુજરાતીભાષામાં પણ નથી. જો આપ આ લેખ ગુજરાતીમાં લખાવી શકો તો મને ખુબ જ આનંદ થશે. બીજા એવાં ઘણાં લેખ હું લખવા ઇચ્છુ છું. જેથી સંસ્કૃતને ભાષામાતારૂપે વિશ્વમાં સ્વીકારઈ છે તે સાર્થક બની રહે. https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%95%E0%A4%83:NehalDaveND

પરન્તુ અત્યારે હું અને મારા ઘણાં મિત્રો યોગ્ય પ્રબન્ધકના અભાવના કારણે ખુબ જ ભીંસમાં છીએ. અમે સંસ્કૃત વિકિપિડીયામાં એક દિવસનાં દસથી વીસ પૃષ્ઠ અપલોડ કરીએ છીએ. આ બધું અત્યાર સુધી અનુવાદના બળ પર થયા કર્યું. હવે અમે સંસ્કૃત વિકિપિડીયાના એડમીન બનવા માંગીએ છીએ. પરન્તુ અમારી પાસે યોગ્ય માર્ગદર્શન નથી. જો આપ અમને એડમીન બનાવા માટેનો કોઈ માર્ગ બતાવી શકો તો અમારી ઘણી બદદ થઈ રહેશે. આપ ઈ-મેઈલ દ્વારા મારો સંપર્ક કરો તો સારૂ. NehalDaveND (talk) ૨૩:૦૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બાર્નસ્ટાર (The Reviewer Barnstar) ફેરફાર કરો

  The Reviewer Barnstar
કાર્તિકજી, નવા સંપાદનો પર બાજ નજર નાખી, જરૂરી સુધારાઓ કરવા બદલ. સાભાર. (પ્રબંધકો વતી) અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૪૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૪ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
વાઉ. આભાર!! --KartikMistry (talk) ૨૨:૪૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૪ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

you are not fair with other writer... ફેરફાર કરો

Mr. Ashokbhai and Karthikbhai

1. On Wikipedia Guajarati I make two article પૂ. રવિશંકર મહારાજ and સરસવણી,Sarasvani any how you don’t like it and remove later on I found both are duplicate. I agree it’s my mistake but the reason I made it because in previous article in title name have big mistake 1st mistake is both title don’t have any English name(now thinking Wikipedia Gujarati how we write down English in title ) but my point is when search any search engine with name of both tile in English you cannot find out easy way of both tile but if type in Gujarat then its appear now think logical way how many people know Guajarati typing or Gujarat software 99.9% don’t have.so if you cannot search with English typing then it’s useless to make page and waste of time. I want to say you make tile always in two languages because in world only easy way English word accept as search. So make title like this as example…પૂ. રવિશંકર મહારાજ (Sri Ravishankar Maharaj) and સરસવણી,(Sarasvani) So people search in search engine it will come fast on 1st page you don’t have to waste your time search 1 by 1 page again and again. Who is interest in our history and our village history more than 80% people not interested in this the interested in movie ,cricket etc…so we want to preserve our history and young generation want to see this then we have to make webpage some intelligent way. Wikipedia have some rules and regulation but “people make rule, rule not make people”

2. Now my 2nd point in Wikipedia webpage you use name રવિશંકર મહારાજ so if you show me rules regulation in Guajarati language and you become administration and win award but it’s not worth it for you both because you don’t have respect of history and respect of our freedom fighter because you never fought for country you guys want to fight with your own people…because our Gujarat and Hindi is very rich language not it is like English so my main point is instead of રવિશંકર મહારાજ You have to correct it like this પૂ.રવિશંકર મહારાજ.. You have to respect the person who fought for our country. Just read their history. then you understand who is he?

3. Now my 3rd point I am new to Wikipedia and when always search my village news or our people news its very lack of information available on webpage then north America.. Because they know how to preserve their history (dharohar) because our people don’t want any interest of our proud history…because we get easy freedom and free country.. I spend in last 3 day more than 40 hour to editing both page.. I don’t know how to edit but I learn it as well as edit it.. Then I get bad news from Wikipedia as admin. This editing is not valid due to certain point.. Now here you use logic history never repeat means never born 2nd Sri Mahatma Gandhi or Sri.Ravishankar maharaj so their related info we find either book, audio or hear from some other person’s mouth. So, we have to take information directly or indirectly.so my point is this when you talk or discuss history you have to use information who wrote on those history day because he wrote on actual event so if we want to publish for people as non-profit way to tech our younger generation like who is our Indian famous icon in history or live then. We have to share info. From the all author and article. Otherwise our younger generation know justin bieber,salman khan etc.they don’t know our real icon like Sri Mahatma Gandhi or Sri.Ravishankar maharaj..because whatever info who wrote on history you have to follow Sri.Zaverchand Meghani, શ્રી મગનભાઈ પટેલે, શ્રી શિવાભાઈ ગો. પટેલે, શ્રી મૂળશંકર ભટ્ટ etc.who wrote decade ago nobody can write like same which they written and if you want share info then in their original language you have to share. We cannot change one word from their original written article. If change it then we manipulating with our history if you say I cannot use any info. Then we never share our history.. next generation is born without history. I ask you, you know the name of lord Krishna’s Bhagvad Gita and lord Rama’s Sri.Tulsidas Ramayana and Mirabai bhajan so how we get it? Your parent or grandparent gives you. If they don’t tell us or give us then we never get!! if you cannot share Mirabai Bhajan because its written by Mirabai you have to go in heaven to get their permission for share their bhajan and philosophy or autobiography. Or write by yourself!!! Then what happen??we manipulating with our history and original language and word which wrote by our great people that’s why I find whatever info I collect it and past it instead of write by my own hand I don’t want insult and manipulate our great author as well as our original language.

4. Summary I am living in North America here time is money but I want to do and contribute for our people, our language as well as our country. I did hard work more than 40 hour work in three day if you guys keep deleting information! Then people like me stop writing on Wikipedia then Wikipedia doesn’t get as much as info. Which make itself famous in internet world..then nobody read wikipedia.. 5. My brief history I born brought in સરસવણી (તા. મહેમદાવાદ).and I see live પૂ.રવિશંકર મહારાજ in સરસવણી since 1972.he play with me when I am child, and lots of talk and tell us about how to get freedom of India because he was friend of my grandfather. Every day he came to my home while he live in સરસવણી. Today I see whatever I edit on સરસવણી page about પૂ.રવિશંકર મહારાજ you delete it but remember one thing when you take સરસવણી name then you have to write about પૂ.રવિશંકર મહારાજ and if want to remember પૂ.રવિશંકર મહારાજ then you have to write about સરસવણી..i am only concern about this both page because its related each other. If cannot give justice then forget to add both name article I will make webpage for them in short time.. I am not telling you to same article you put it as it is from my note because in your concern may be its written with mistake then correct it and put it back all information related both page.its my request to you.. Truly

Sheetal joshi

My Summary:
1. I'm in India and I contribute from my free time to various Wikipedia projects. Time is same here - ie Money :)
2. Please do research before starting new article as I also suggested by email and messages in your Talk Page.
3. It doesn't matter if one has seen live પૂ. રવિશંકર મહારાજ. What matters is, how well you present the information.
4. As I said earlier, I will help in coining out good article when needed, Please don't revert my corrections.
5. We're here to help. But, don't abuse power of Wiki.
6. Use 'Signature' button in editor when you left the message (First row, 3rd from left) --KartikMistry (talk) ૧૩:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Trasnalate ફેરફાર કરો

Hello. I want you, if you have time, to translate the introductory paragraphs of en:Nea Salamis Famagusta FC and create the article in your wiki. Xaris333 (talk) ૦૨:૪૭, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ભારતનો ઇતિહાસ ફેરફાર કરો

આ પાનામા જે જે લખાણ વિવાદાસ્પદ છે તે અંગે દોઢેક વર્ષ પહેલા ચર્ચાના પાનામાં લખેલું પણ કોઇ જ ચર્ચા કે નિર્ણય થયો નથી. તેથી ડિલિશન ટેગ ધ્યાન ખેંચવા ઇરાદાપૂર્વક મુકી છે. વિકિના નિયમો મુજબ કોઇ લખાણ વિવાદાસ્પદ હોય તો તે પાનું દૂર કરવા વિનંતિ કરી શકાય છે. પણ તમે મારા ફેરફારને પાછો વાળ્યો હતો. હકીકતે આપને એમ લાગતું હોય કે પાનું દૂર કરવા જેવુ નથી તો ચર્ચામાં પધારો સાહેબ.-યોગેશ કવીશ્વર

ઢાંચાના પરીક્ષણાર્થે મુકેલો સંદેશ. ફેરફાર કરો

 
આમંત્રણ
 

 

પ્રિય મિત્ર KartikMistry,

વિકિપીડિયા છેલ્લા ૧૧ વર્ષથી કાર્યરત છે, તેની સફળતાની ઉજવણી કરવાનો કાર્યક્રમ ઘડાઈ રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આપને વિનંતિ છે.
આપ જો અમદાવાદ કે તેના આસપાસના વિસ્તારોમાં વસતા હો તો આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે આપના સહયોગની પણ આવશ્યકતા છે.
ભાગ લેવા અને / કે સહયોગ આપવા માટે વિકિપીડિયા ૧૧ વર્ષની ઉજવણીના પાના પર આપેલ સુચનાને અનુસરીને આપની આ કાર્યમાં સહભાગી થવાની ઇચ્છા દર્શાવશો.
આભાર.
લી. પરીયોજના ટીમ વતી
એ.આર.ભટ્ટ

આ સંદેશ ફક્ત પરીક્ષણાર્થે છે. કશું કરવાની જરૂર નથી.

ગોષ્ઠિ ફેરફાર કરો

મા. KartikMistry,
આ સમાચાર વાંચવા આપને વિનંતિ કરું છું અને તેમાં ભાગ લેવાનો આગ્રહ પણ. આપના જેવા સક્રિય યોગદાન કરતા સભ્યો પણ એ ચર્ચામાં જોડાશે તો આનંદ થશે. ચર્ચા આ રવિવારે (૭ ડીસેમ્બરે) સ્કાયપ (skype) પર યોજાશે.
આભાર.
--એ. આર. ભટ્ટ (talk) ૧૮:૦૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Return to the user page of "KartikMistry/Archive3".