મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨૨ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૨૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૪૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો