૩ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ત્રીજો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ત્રીજો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૬૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • સાવિત્રીબાઈ જ્યોતિરાવ ફુલે - સમાજ સુધારક, શિક્ષણશાસ્ત્રી (અ. ૧૮૯૭)

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો