૧૧ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૯૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૯૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૭૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • પ્રદિપ મેઘજી ડગરા ૧૯૮૭ જામનગર ગુજરાત ભારત

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો