મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૫૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૫૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૧૨ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૯૯ – "ભૂતાન પ્રસારણ સેવા" દ્વારા ભૂતાનમાં પ્રથમ વખત ટેલિવિઝન પ્રસારણ કરાયું.
  • ૨૦૦૩ – યુરોપે અન્ય ગ્રહ, મંગળ, ની પ્રથમ યાત્રા શરૂ કરી. 'કઝાખસ્તાન'નાં 'બૈકાનુર' અવકાશ મથકેથી 'યુરોપિયન અવકાશ સંસ્થા'નાં "માર્સ એક્સપ્રેસ" નામક યાનનું પ્રક્ષેપણ કરાયું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો